HOME    PREKEN    GETUIGENISSEN    VERHALEN    ROEMENIE    LINKS    CONTACT

 

    Waarom God?

    Hemel of Hel

    Bestaat God Wel?

    in 4 Stappen tot God

    De Veiling

    7 Up

 

Ben je zeker ….van de Hemel ?

Denk eens zorgvuldig na over deze levensbesparende vraag ?

Als je nu op dit moment sterft, weet je dan zeker dat je naar de Hemel gaat ?

Als je antwoord iets anders is dan, “Ja Ik weet absoluut zeker dat mijn zonden zijn vergeven en dat de Hemel mijn eeuwige woning wordt,” dan is deze belangrijke boodschap speciaal voor jou.

De Bijbel leert ons dat je deze vier dingen moet weten over je eeuwige bestemming.

 

1.      Je moet accepteren dat je een zondaar bent. ” alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid.” (Romeinen 3:23)

Niemand is uitgezonderd. Iedereen heeft gezondigd. In Romeinen 5:12 staat:

“Door ιιn mens is de zonde in de wereld gekomen, en door die zonde de dood, en de dood is het lot van alle mensen geworden, omdat ze allemaal gezondigd hebben.

Niemand is perfect en niemand kan uit zichzelf leven volgens de standaard van God. Wij zijn van nature zondaar.

2.      Je moet weten dat je voor je zonden een straf verdient. “Want de zonde betaalt een loon uit: de dood,”  (Romeinen 6:23a)

Door de zonden hebben wij schuld. Deze schuld is een geestelijke dood en de verwijdering van God door een meer van vuur genaamd “de hel”. De hel is geen verzinsel van iemand zijn fantasie, of een figuurlijke term. De hel is werkelijkheid. Het is een eeuwige durende brandende vuur. Het is geen plaats waar je gezellig met je vrienden een leuke tijd kan beleven. Het is een donker, eenzame, verschrikkelijke plaats, en het duurt voor eeuwig. Het blijft maar branden, er komt geen eind aan. Het ergste is dat jij of ik er uit onszelf niets aan kunnen doen om het tegen te gaan.

Zonder Jezus is dat onze eeuwige bestemming.

Als je vertrouwt op je lidmaatschap van je kerk om in de Hemel te komen, dat zal echt niet genoeg zijn. Als je veel bid om naar de Hemel te gaan, ook dat is niet genoeg. Zelfs als je heel veel geld zal geven aan de kerk is dat ook niet genoeg. Veel mensen denken dat ze goed genoeg zijn om naar de Hemel te gaan ze kunnen wel stiekem binnen sluipen als niemand kijkt. Nee, mijn vriend vertrouw maar niet op een van deze dingen. Het gebeurt echt niet zo. Er is maar een weg naar de Hemel.

Hoe ?

3.      Je moet accepteren dat Jezus Christus al heeft betaald voor jouw schuld.  “Maar Christus is voor ons gestorven, terwijl wij nog een zondig leven leidden. Zo laat God ons duidelijk zien hoeveel hij van ons houdt.”  (Romeinen 5:8)

Jezus was geen zondaar, en de Bijbel leert ons dat God al onze zonden op Jezus Zijn schouder heeft gelegd. Jezus stierf voor onze zonden aan het kruis en stierf een verschrikkelijke dood voor onze schuld. In de Bijbel staat:

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)  Het is een feit Jezus Christus heeft de schuld op zich genomen voor ons.

4.      Je moet accepteren en van harte geloven dat Jezus dat ook voor jou deed. In Johannes 3:36 staat: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; wie de Zoon afwijst, zal niet leven; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.”

Volgens deze vers is de wereld verdeeld in twee groepen. Diegene die wel geloven en diegene die niet geloven in de zoon Jezus Christus. Zij die geloven hebben het eeuwige leven en zij die niet geloven zal het eeuwige leven niet zien.

Het woord “geloven” betekent vertrouwen in, afhankelijk zijn van en vertrouwen op. Te geloven op onze Heer Jezus Christus betekent dat je moet accepteren dat je een zondaar bent, er schuldig van bent en dat Jezus deze schuld van je weg heeft genomen aan het kruis, is begraven en op de derde dag is opgestaan uit de doden.

Verder mag je als je volledig vertrouwd op Jezus, er zeker van zijn dat Hij je naar de Hemel brengt. Hij is de weg naar het eeuwig leven.

“Ik verzeker u: wie naar mijn woorden luistert en gelooft in hem die mij heeft gezonden, heeft eeuwig leven. Hij zal niet worden geoordeeld, hij is van de dood overgegaan naar het leven.”

Staat in de Bijbel

Vanaf het moment dat je dit alles gedaan hebt belooft God je dat je niet in de hel zal komen, maar mag wonen in de eeuwige Hemel.

 

GELOOF, DOE EN HEB EEUWIG LEVEN !

 

 
   

 

 

© 2006 - All rights reserved Let Op De Raven 2006 ©
Deze site is het best te bekijken met Internet Explorer